Kvaliteter

Kvaliteter

Slitstål


Miilux-slitstål är som namnet säger stål som har en betydligt bättre slitstyrka än normalt konstruktionsstål. Slitstål används då man strävar efter att minska egenmassan, slitaget, ytskador eller inverkan från slag eller stötar. Typiska användningsområden för Miilux slitstål är konstruktioner som är utsatta för nötande slitage av jord-, grus- och stenämnen som t.ex. skopor, krossar och transportörer.


Kvaliteterna för Miilux slitstål är:


    Miilux 400

    Miilux 450

    Miilux 500

    Miilux Crusher 530

    Miilux 600


Som ett generellt råd vid valet av slitstål kan sägas att det alltid är bra att välja den lämpligaste kvaliteten för det aktuella användningsområdet, inte nödvändigtvis den hårdast möjliga. Miilux-försäljarna hjälper till vid valet av den rätta kvaliteten som lämpar sig just för er.

Mer information om de tekniska egenskaperna för Miilux-slitstål hittar ni här:


    Tekniska data Miilux 400/450/500/530

    Svetsinstruktioner

    Svetsnings- och skärningsintruktioner för skopskär och V-skopskär

    Trygg hantering av hållfasta plåtar


Om ni vill bekanta er närmare med slitstålets egenskaper och behandling beställ gärna handboken Miilux Abrasion Resistant Steels, User manual. Den är på engelska. Boken kan beställas via oss.


Med Miilux-produkterna levereras alltid materialintyget EN 10204 – 2.2 som visar produktens kemiska sammansättning i varmvalsat tillstånd före härdning. Till materialintyget bifogas ett intyg om den härdade plåtens hårdhet för varje tillverkad sats. För Miilux-produkternas del görs ett Brinell hårdhetsprov (HBW) enligt EN ISO 6506-1 för varje tillverkad sats. Miilux-produkternas toleranser uppfyller kraven på EN 10051 på bandvalsade produkter och kraven på EN 10029 klass A för plåtprodukternas del. Ytkvaliteten överensstämmer med standarden EN 10163-2 klass A3. Vid tillverkningen av Miilux-produkter används inte reparationssvetsning.