Skurna Slitplattor

Skurna Slitplattor

Miilux härdad slitplåt HB500-600 med slitage indikatorer


Den nya generationen av slitplåt med slitagemätning. Förenklar avsyningen avsevärt genom att man vid besiktning kontrollerar om någon eller några slitage indikatorer syns. Enkelt att bestämma om slitplåten bör bytas eller om detta skall göras vid ett senare tillfälle. Istället för borrhål kan plåten levereras med gängade skruvhål. Fördelar:

-standardskruv finns alltid på CF

-standardskruv billig i inköp

-rätt längd på skruv gör plåten slät på slitsidan, inget slitage i skruvhålet

-enkelt att montera, endast att dra fast skruven, inga muttrar eller motsvarande delar som kan rotera.

-enkelt att demontera – lossa skruven


Miilux produktion med efterhärdningsprocess på komponenter av SSAB:s högkvalitativa borstål är den mest överlägset kostnadseffektiva tillverkningen av detaljer kontra traditionell tillverkning av komponenter i färdig härdat slitstål.


Miilux® slitstål kan levereras med valfritt antal indikatorpunkter, valfri placering och valfritt slitagevärde.


Miilux® Oy är certifierad med standarderna

 

ISO 9001:2015 (kvalitet)

ISO 14001:2015 (miljö)

ISO 45001:2018 (arbetsmiljö)

ISO 3834-2:2021 (svetsprocesser)