Skyddad Skopa Grävmaskin

Skyddad Skopa Grävmaskin

Kestotecs rejält utrustade bergskopa med väl tilltagna slitskydd

garanterar en maximal livslängd. Tack vare den låga vikten sparar

Kestotecs skopa bränsle och ökar maskinens produktivitet.


Kestotec bergskopa

• låga driftskostnader

• stommen är skyddad mot slitage

• slitdelarna kan bytas snabbt och enkelt

• skopans nyttjandegrad är hög

• skopans brytkraft är maximerad

• skopans vikt är minimerad