Slitstålskomponenter

Slitstålskomponenter

Vi kan tillverka och leverera slitsstålskomponenter av vilken form som helst och i hårdheter HB400-450-500-530-600.


Det är bara fantasin som sätter gränsen för vad vi kan göra.