Skyddsskär

Skyddsskär

Konceptet för det bultade skyddsskäret som Miilux® Oy har

utvecklat erbjuder allt från lättmaterialskopor till stora berg

och lastarskopor. Genom att ersätta den konventionella

skopskäret med en bultat skyddsskär uppnås stora

besparingar i skop- och maskinutgifterna, då

behovet av underhåll på traditionella skär upphör

och skopans volym bibehålls oförändrad med Miilux®

bultade system. Det största besparingen

uppstår av att kapaciteten inte sjunker till följd av att

skopan blir mindre.


Bultade skyddsskäret är genomgående

hårt för att det är efterhärdat.