Fälgservice

Fälgservice

Syftet med Miilux® systematiska fälgservice för gruvmaskiner är att minska:

 

•fel som uppstår vid däckservice

•olycksfall

•gruvfordons driftskostnader

•gruvfordons däckslitage


Fälgar bör kontrolleras och underhållas för att:


•ett trycksatt däck kan vara en bomb

•ju större däck, desto mer energi finns lagrat i det

•om fälgarna går sönder vid användning eller service leder det alltid till stora olyckor.


Miilux® kontrollerar och underhåller fälgarna i enlighet med australiska standarder eftersom det för närvarande inte finns några europeiska standarder