Krosstål Sidokilar

Arctic

Company AB

Hermelinsgatan 11

S-981 39 KIRUNA

SWEDEN

Fax +46 980-16661

Niko +46 70-295 2202

Anna-Karin +46 70-210 3131

Sauli +46 70-319 3131

Krosstål Sidokilar

Kvaliteten Miilux Crusher 530 kallas för krosstål närmast på grund av dess användningsområde. Crusher 530 passar tack vare sina mekaniska egenskaper bäst till sidokilar på krossar. Den passar också till andra delar som fästs med bultar och som man vill använda båda sidorna av. Crusher 530 lämpar sig inte för svetsade konstruktioner.


Dessa plåtar maskinbearbetas i mjukt tillstånd och härdas därefter.


Resultat: Hård från kant till kant och från hål till hål.


Kvaliteten Crusher 530 levereras i plåttjocklekarna 20–40 mm och endast som monteringsfärdiga komponenter.


Arctic Company AB • Hermelinsgatan 11 • 981 39 Kiruna, Sweden

• Fax +46 980 16661 • anna-karin@arctic-company.se • niko@arctic-company.se • sauli@arctic-company.se • www.arctic-company.se