Fälgservice

Arctic

Company AB

Hermelinsgatan 11

S-981 39 KIRUNA

SWEDEN

Fax +46 980-16661

Niko +46 70-295 2202

Anna-Karin +46 70-210 3131

Sauli +46 70-319 3131

Arctic Company AB • Hermelinsgatan 11 • 981 39 Kiruna, Sweden

• Fax +46 980 16661 • anna-karin@arctic-company.se • niko@arctic-company.se • sauli@arctic-company.se • www.arctic-company.se

Fälgservice

Syftet med Miilux systematiska fälgservice för gruvmaskiner är att minska:


•fel som uppstår vid däckservice

•olycksfall

•gruvfordons driftskostnader

•gruvfordons däckslitage


Fälgar bör kontrolleras och underhållas för att:


•ett trycksatt däck kan vara en bomb

•ju större däck, desto mer energi finns lagrat i det

•om fälgarna går sönder vid användning eller service leder det alltid till stora olyckor.


Miilux kontrollerar och underhåller fälgarna i enlighet med australiska standarder eftersom det för närvarande inte finns några europeiska standarder